Finanční úřad Kladno

Budova finančního úřadu v Kladně

Číslo úřadu: 030
Název úřadu: Finanční úřad v Kladně
Adresa: Leoše Janáčka 3181, 272 80 Kladno
E-mail: podatelna@kla.pr.ds.mfcr.cz
Telefon: 312 609 111
Fax: 312 249 314
Číslo účtu: xxxx-77628111/0710 (nové číslo)
VAKUS (Pošta): 225 07 Praha 190
Finanční ředitelsví: FŘ v Praze

Zobrazit na mapě

Všechny potřebné daňové formuláře

Daňový kalendář pro rok 2013

 

Předčíslí účtů
35 Výnos exekucí
705 Daň z přidané hodnoty
713 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
721 Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
748 Daň silniční
780 Spotřební daň z vína a meziproduktů
799 Spotřební daň z minerálních olejů
1724 Příjmy DPH pro ČR podle § 88
1732 Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství
1740 Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. – rozpočet krajů
1759 Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí
1767 Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti
1783 Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence
1791 Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)
2700 Daň z příjmů obyvatelstva
2735 Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti
2743 Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.
2751 Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
2778 Pokuty – dle § 9c z. č. 15/1998 Sb.
2786 Správní poplatky – loterie a sázkové hry
3631 Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění
3711 Správní poplatky
3746 Pokuty v blokovém řízení
3754 Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené
3770 Poplatky zvláštního charakteru dle z. č. 164/2001 Sb.
3789 Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.
3797 Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost
4706 Příslušenství daní
4722 Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb.
4730 Vratky k splátkám půjček od roku 1991
4757 Ostatní příjmy
4765 Spotřební daň z tabákových výrobků
4773 Spotřební daň z piva
4781 Spotřební daň z lihu
5717 Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – SFŽP
5725 Odvody za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení
5733 Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fondy
5741 Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I
5776 Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II
5784 Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond
6701 Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb.
6728 Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP
6736 Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech
6744 Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb.
6752 Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí
6779 Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – SFŽP
6787 Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech
6795 Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vyp. odpad. vod
7704 Daň z příjmu právnických osob
7712 Daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
7720 Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
7739 Daň dědická
7747 Daň darovací
7755 Daň z nemovitostí
7763 Daň z převodu nemovitostí
7798 Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)
8707 Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.
8715 Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.
8723 Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.
8731 Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb.
8758 Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.
8766 Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.
8774 Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – SFŽP
8782 Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – rozpočty obcí
8790 Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách
9726 Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší
9734 Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda
9742 Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa
9750 Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství
9769 Pokuty dle zákona 114/1992 Sb.- ochrana přírody
9777 Pokuty za porušení OŽP – zrušené zákony
9785 Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP
9793 Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod
10030 Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb.
20036 Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb.
30031 Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb.
50032 Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb.
0 comments on “Finanční úřad Kladno
1 Pings/Trackbacks pro "Finanční úřad Kladno"