Poplatky za psa a komunální odpad

Poplatky se od roku 2012 platí v Kladně převodem, nebo v pokladně magistrátu. Číslo účtu pro uhrazení poplatku za komunální odpad je 19-6750510277/0100 a pro uhrazení poplatku za psa 19-729141/0100. Variabilní symbol zůstává stejný stále stejný. Pokud jej nevíte, sdělí Vám jej na tel. 312 240 540, 312 604 353 nebo 312 604 354.

Poplatek za komunální odpad je 492 korun na osobu za rok a je splatný do 15. dubna, přičemž je možné rozdělit si platbu půlročně nebo čtvrtletně. Poplatek za psa se pohybuje v rozmezí od 120 korun do 800 korun za jednoho psa na rok a je splatný do 15. března tohoto roku.

Platit za odpad nemusí děti do 3 let  (od měsíce ve kterém dovrší tohoto věku již poplatek hradí poměrnou část z roku) a lidé nad 70 let (poplatek nehradí od měsíce, ve kterém věku dosáhli, platí tedy poměrnou část za rok).

Platby za psa

800,- Kč/rok/ 1 pes v bytě

120,- Kč/rok/ 1 pes v rodinném domě

160,- Kč/rok/ 1 pes v bytě,  pro starobní důchodce

Platbu ve výši 800 korun za rok je možné rozdělit do dvou pololetních splátek a za každého dalšího psa je poplatek zvýšen o 50%.

4 Replies to “Poplatky za psa a komunální odpad”

  1. Dobrý den,
    prosím o zaslání čísla účtu a var.symbolu za komunální odpad a poplatek za psa v rod.domku na r.2013.
    Děkuji předem
    Pazderová

  2. Prosím o variabilní symbol na platbu popelnic . Děkuji

Comments are closed.