Středisko komplexní sociální péče, o.p.s. KLADNO

Posláním společnosti je poskytování terénních a ambulantních služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Sociálními službami společnost podporuje klienty v jejich přirozeném prostředí, pomáhá jim žít běžným způsobem života, jakým žijí jejich vrstevníci. Služby se sjednávají individuálně s přihlédnutím k potřebám klientů a možnostem společnosti.

Při své činnosti se společnost řídí platnými zákony České republiky, Listinou základních práv a svobod, zákony a vyhláškami, které se přímo vztahují k oblasti činnosti společnosti.

Adresa: 5. Května 249, Kladno 272 01

Tel: 312 663 224

E-mail: sksp.kladno@volny.cz

Webové stránky: http://www.skspkladno.cz

zobrazit na mapě

Nabízené služby:

Napsat komentář