Platby za psa a komunální odpad jsou posunuty

S ohledem na probíhající epidemii coronaviru (COVID-19), byly odloženy platby za psy a odpad do 15.5.2020.

Citace originálu:“Termín uhrazení místních poplatků ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na pokladnách Města prodlužujeme do 15. 5. 2020.

Zdroj: https://mestokladno.cz/vlada-vyhlasila-nouzovy-stav-magistrat-mesta-kladna-informuje-sve-obyvatele-o-aktualnich-opatrenich/d-1481667

Leave a Reply