Poplatek za komunální odpad se od roku 2020 zvyšuje

Od roku 2013 se neměnila výše poplatku za komunální odpad, která činila 600 Kč/rok na osobu, vyjma dětí do 3 let a seniorů od 70 let, kteří jsou od poplatku osvobozeni. Díky stále narůstajícím požadavkům na třídění odpadu tak není divu, že v současně době (2019) musí město dotovat odpady 34 miliony korun ročně. Proto byla na posledním zasedání schválena nová výše poplatku za komunální odpad ve výši 780 Kč, která je platná od 1.1.2020. Protože vícečlenné rodiny tento poplatek docela zatíží je dobré vědět, že poplatek lze platit jak v pololetních, tak i čtvrtletních intervalech.

Termíny plateb

Při ročních platbách k 15. 4.
Při pololetních platbách: 15. 4. a 15. 9.
Při čtvrtletních platbách: 15. 4., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.

Leave a Reply